iPhone - Odosielanie fotiek, videí a ďalších informácií

background image

Odosielanie fotiek, videí a ďalších informácií

Pomocou iMessage alebo MMS správ môžete odosielať fotky, videá, polohu, kontaktné údaje
a nahrávky.
Odoslanie fotky alebo videa: Klepnite na .

Maximálna veľkosť príloh je stanovená vaším poskytovateľom služby. iPhone môže v prípade
potreby stlačiť fotografické alebo video prílohy.

Odoslanie polohy

V aplikácii Mapy klepnite na

pre danú lokalitu, klepnite na Zdieľať

polohu (v spodnej časti obrazovky) a potom klepnite na Správy.

Odoslanie kontaktných údajov

V aplikácii Kontakty vyberte kontakt, klepnite na Zdieľať kontakt (v
spodnej časti obrazovky) a potom klepnite na Správy.

Odoslanie nahrávky

V aplikácii Diktafón klepnite na , klepnite na nahrávku, klepnite na
Zdieľať a potom klepnite na Správy.

Uloženie prijatej fotky alebo videa
do vášho albumu Fotoaparát

Klepnite na fotku alebo video a potom klepnite na

.

Kopírovanie fotografie alebo videa Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. Potom klepnite na Kopírovať.

Uloženie prijatých kontaktných
údajov

Klepnite na bublinu s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na
Vytvoriť nový kontakt alebo „Priradiť ku kontaktu“.