iPhone - Playlisty

background image

Klepnite na Uložiť v playliste. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží
medzi Playlisty.

Obnovenie Genius playlistu

Klepnite na Obnoviť v playliste.

Vytvorenie Genius playlistu na
základe inej skladby

Klepnite na Genius playlist, potom klepnite na Nový a vyberte skladbu.

Vymazanie uloženého Genius
playlistu

Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na Vymazať.

Genius playlisty vytvorené na iPhone sú pri synchronizácii s iTunes prekopírované do vášho
počítača.

Poznámka: Po tom, ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes, nebudete ho môcť vymazať
priamo z vášho iPhone. Na úpravu názvu playlistu, zastavenie synchronizácie alebo vymazanie
playlistu použite iTunes.

Playlisty

Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vaše vlastné playlisty, prípadne upravovať playlisty
synchronizované s iTunes na vašom počítači.
Vytvorenie playlistu: Zobrazte playlisty a potom klepnite na „Pridať playlist“ v blízkosti vrchnej
časti zoznamu. Zadajte názov, klepnite na pre výber skladieb a videí, ktoré chcete zahrnúť do
playlistu a potom klepnite na Hotovo.
Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom, bude playlist
synchronizovaný s knižnicou iTunes.
Úprava playlistu: Zobrazte playlisty a potom vyberte playlist, ktorý chcete upraviť. Klepnite na
Upraviť a potom:

Â

Ak chcete pridať ďalšie skladby: Klepnite na .

Â

Ak chcete vymazať skladbu: Klepnite na . Ak vymažete skladbu z playlistu, nebude
vymazaná zo zariadenia iPhone.

Â

Ak chcete presunúť skladbu nahor alebo nadol v zozname: Potiahnite .

Vaše úpravy sa skopírujú do playlistu v knižnici iTunes buď pri ďalšej synchronizácii zariadenia
iPhone s počítačom, alebo bezdrôtovo cez iCloud (ak máte predplatenú službu iTunes Match).

Vymazanie playlistu

V zobrazení playlistov klepnite na playlist, ktorý chcete vymazať a potom
klepnite na Vymazať.

Vyčistenie playlistu

V zobrazení playlistov klepnite na playlist, ktorý chcete vyčistiť a potom
klepnite na Vyčistiť.

Vymazanie skladby z iPhonu

V zobrazení skladieb prejdite prstom po skladbe a klepnite na Vymazať.
Skladba bude vymazaná zo zariadenia iPhone, no nie z knižnice iTunes na
vašom Macu alebo PC.

85

Kapitola 8

Hudba