iPhone - Ovládanie podcastov a audiokníh

background image

Ovládanie podcastov a audiokníh

Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky
prehrávania podcastov a audiokníh a ďalšie informácie.

Nastavenie rýchlosti prehrávania

Klepnite na

. Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania.

= prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou.
= prehrávať polovičnou rýchlosťou.
= prehrávať normálnou rýchlosťou.

Skok na ľubovoľný bod na časovej
osi

Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunutím prsta
smerom nadol spomalíte rýchlosť vyhľadávania.

Zobrazenie a skrytie ovládacích
prvkov

Klepnite do stredu obrazovky.

Skrytie informácií o podcaste

Prejdite do Nastavenia > Hudba.

82

Kapitola 8

Hudba