iPhone - Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow

background image

Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow

Počas prezerania hudby otočte iPhone naležato pre zobrazenie obsahu iTunes pomocou funkcie
Cover Flow a listovanie v hudbe pomocou obalov albumov.

Listovanie v obaloch albumov: Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava.

Zobrazenie zoznamu skladieb
v albume

Klepnite na obal albumu alebo na . Rolujte v zozname potiahnutím
nahor alebo nadol. Klepnite na skladbu pre jej prehratie.

Návrat na obal albumu

Klepnite na názov albumu. Prípadne znovu klepnite na .