iPhone - iTunes Match

background image

Poznámka: Služba iTunes Match nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Ak je zapnutá možnosť
Nastavenia > Hudba > Použiť mobilné dáta, môže to mať za následok poplatky za mobilné
dátové služby.
Predplatenie služby iTunes Match: V iTunes na vašom počítači vyberte Obchod > Zapnúť
iTunes Match a potom kliknite na tlačidlo Odoberať.

Po predplatení služby pridá iTunes vaše hudobné súbory, playlisty a Genius Mixy na iCloud.
Vaše skladby, ktoré sa nachádzajú v obchode iTunes Store, sú automaticky dostupné cez iCloud.
Ostatné skladby budú odoslané na iCloud. Skladby, ktoré sú dostupné v kvalite iTunes Plus (256
kbps DRM-free AAC), si môžete stiahnuť a prehrávať, aj ako boli vaše pôvodné skladby v nižšej
kvalite. Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/icloud/features.

Zapnutie služby iTunes Match

Prejdite do Nastavenia > Hudba.
Zapnutím iTunes Match sa odstráni synchronizovaná hudba zo zariadenia
iPhone a zakážu sa Genius Mixy a Genius playlisty.

Genius

Genius playlist je zbierka skladieb z vašej knižnice, ktoré sa k sebe skvelo hodia. Genius playlisty
môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich so zariadením iPhone. Genius playlisty môžete
vytvárať aj priamo na iPhone.

Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby z vašej knižnice. Genius Mix je nanovo
vytvorený pri každom spustení.

Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone, musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom
synchronizovať iPhone s iTunes. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky, pokiaľ ste v iTunes
nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy, ktoré chcete synchronizovať s iTunes.
Genius je bezplatná služba, ktorá však vyžaduje Apple ID.