iPhone - Genius

background image

Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix, iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby
z vašej knižnice, ktoré neboli vybrané na synchronizáciu.
Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená, klepnite
najprv na Viac). Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. Ak chcete
prehrať mix, klepnite na .
Vytvorenie Genius playlistu: Zobrazte playlisty a potom klepnite na Genius Playlist a vyberte
skladbu zo zoznamu.

84

Kapitola 8

Hudba

background image

Ak chcete vytvoriť Genius playlist priamo z obrazovky Práve hrá, klepnutím zobrazte ovládacie
prvky a potom klepnite na .

Uloženie Genius playlistu