iPhone - Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku

background image

Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku

Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky, klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá.
Môžete tiež vidieť čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby, zostávajúci čas a číslo
skladby. Text skladby sa vám zobrazí v prípade, že bol pridaný ku skladbe v iTunes.

Opakovanie skladieb

Klepnite na .

= opakovať všetky skladby z albumu alebo zoznamu
= opakovať len aktuálnu skladbu
= neopakovať

Zamiešanie (alebo náhodné
prehrávanie) skladieb

Klepnite na .

= zamiešať skladby
= prehrávať skladby v poradí

Skok na ktorékoľvek miesto
v prehrávanej skladbe

Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunutím prsta
smerom nadol spomalíte rýchlosť vyhľadávania.

Vytvorenie Genius playlistu

Klepnite na . Viac v časti „Genius“ na strane 84.

Používanie funkcie Ping

Viac v časti „Sledovanie interpretov a priateľov“ na strane 124.