iPhone - Zoznam Na prečítanie

background image

Zoznam Na prečítanie

Zoznam Na prečítanie vám umožňuje zhromažďovať odkazy na webové stránky, ktoré si chcete
neskôr prečítať.
Pridanie odkazu na aktuálnu stránku do zoznamu Na prečítanie: Klepnite na a potom
klepnite na „Pridať do zoznamu Na prečítanie“.
Pridanie odkazu do zoznamu Na prečítanie: Podržte prst na odkaze a potom klepnite na
„Pridať do zoznamu Na prečítanie“.

Zobrazenie zoznamu Na prečítanie Klepnite na

a potom klepnite na „Na prečítanie“.

Ak chcete, aby bol váš zoznam Na
prečítanie aktuálny na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.

Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Záložky. Viac v
časti „iCloud“ na strane 17.

77

Kapitola 7

Safari