iPhone - Zadávanie textu a vypĺňanie formulárov

background image

Zadávanie textu a vypĺňanie formulárov

Zadávanie textu: Pre zobrazenie klávesnice klepnite na textové pole.

Prechod na ďalšie textové pole

Klepnite na iné textové pole, prípadne klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo
Predošlé.

Vyplnenie formulára

Pre odoslanie formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať, prípadne na
odkaz na webovej stránke (ak je dostupný).

Ak chcete povoliť funkciu AutoFill, ktorá vám pomôže vypĺňať formuláre na webových
stránkach, prejdite do Nastavenia > Safari > AutoFill.

Vyhľadávanie