iPhone - Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov

background image

Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov

Tlačenie webovej stránky, PDF súboru alebo Quick Look dokumentu: Klepnite na a potom
na Tlačiť.
Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 29.