iPhone - Prezeranie webových stránok

background image

Prezeranie webových stránok

Zobrazenie webovej stránky: Klepnutím na pole pre adresu (v lište s názvom) zobrazte
dotykovú klávesnicu. Zadajte adresu webovej stránky a potom klepnite na Otvoriť.
Ak pole pole pre adresu nie je zobrazené, prejdite na vrchnú časť stránky klepnutím na stavový
riadok.

Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku.

76

background image

Vymazanie adresy z poľa pre
adresu

Klepnite na .

Rolovanie webovej stránky

Potiahnite stránku nahor, nadol alebo do strán.

Rolovanie v ráme (frame) na
webovej stránke

Rolujte pomocou dvoch prstov v ráme na webovej stránke.

Otvorenie novej stránky

Klepnite na a potom na Nová stránka. Naraz môžete mať otvorených
až osem webových stránok. Číslo v ukazuje celkový počet otvorených
stránok.

Zobrazenie inej otvorenej stránky

Klepnite na , švihnite prstom doprava alebo doľava a potom klepnite na
stránku.

Zastavenie načítavania webovej
stránky

Klepnite na .

Opätovné načítanie webovej
stránky

Klepnite na v poli pre adresu.

Zatvorenie stránky

Klepnite na a potom klepnite na

vedľa stránky.

Ochrana osobných informácií
a blokovanie sledovania vašej
činnosti pre niektoré stránky

Prejdite do Nastavenia > Safari a zapnite Anonymné prezeranie.

Nastavenie možností aplikácie
Safari

Prejdite do Nastavenia > Safari.