iPhone - Čítačka

background image

Čítačka

Čítačka zobrazuje články z webových stránok bez reklám a ďalších rušivých prvkov, takže ich
môžete pohodlne čítať. Na webovej stránke, ktorá obsahuje článok, môžete použiť čítačku na
zobrazenie článku.
Zobrazenie článku pomocou čítačky: Klepnite na tlačidlo Čítačka (ak sa zobrazí v poli pre
adresu).

Úprava veľkosti písma

Klepnite na

.

Označenie článku záložkou,
pridanie článku do zoznamu Na
prečítanie alebo na plochu, tlač
alebo zdieľanie článku

Klepnite na

.

Návrat na normálne zobrazenie

Klepnite na Hotovo.