iPhone - Zobrazovanie príloh

background image

Zobrazovanie príloh

iPhone zobrazí v texte emailovej správy obrázky v bežne používaných formátoch (JPEG, GIF
a TIFF). iPhone dokáže prehrať množstvo typov audio príloh, ako sú MP3, AAC, WAV a AIFF.
Prílohy (napríklad PDF dokumenty, webové stránky, text, dokumenty aplikácií Pages, Keynote,
Numbers alebo dokumenty Microsoft Word, Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete
stiahnuť a prezerať.
Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look. (Je
možné, že budete musieť chvíľu počkať na stiahnutie prílohy.)

Otvorenie prílohy

Podržte prst na prílohe. Potom vyberte aplikáciu, v ktorej sa má otvoriť.
Ak daný súbor nepodporuje žiadna z vašich aplikácií a nepodporuje ju ani
Quick Look, zobrazí sa názov súboru, no nebude možné ho otvoriť.

Uloženie fotky alebo videa
v prílohe

Podržte prst na fotke alebo videu a potom klepnite na Uložiť obrázok
alebo video. Položka bude uložená do vášho albumu Fotoaparát
v aplikácii fotky.

Quick Look podporuje nasledujúce typy dokumentov:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

Webová stránka

.key

Keynote

71

Kapitola 6

Mail

background image

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

Formátovaný text

.txt

Text

.vcf

Informácie o kontakte

.xls, .xlsx

Microsoft Excel