iPhone - Vyhľadávanie v emailoch

background image

Vyhľadávanie v emailoch

Vyhľadávať môžete v poliach Pre, Od, Predmet a v tele emailových správ. Mail vyhľadáva
v stiahnutých správach aktuálnej emailovej schránky. V účtoch iCloud, Exchange a v niektorých
IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri.
Vyhľadávanie emailových správ: Otvorte schránku, prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte
hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Klepnite na Od, Pre, Predmet alebo Všetky pre výber polí,
ktoré chcete prehľadávať. Ak to podporuje váš emailový účet, budú prehľadané aj správy na
serveri.

Vyhľadávanie v emailových správach je možné zahrnúť aj do vyhľadávania dostupnom z hlavnej
plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 30.