iPhone - Tlačenie správ a príloh

background image

Tlačenie správ a príloh

Tlačiť môžete emailové správy a prílohy, ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look.
Tlačenie emailovej správy: Klepnite na a potom na Tlačiť.

Tlačenie obrázka v tele správy

Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. Potom
otvorte aplikáciu Fotky a vytlačte obrázok z vášho albumu Fotoaparát.

Tlačenie prílohy

Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look, klepnite na

a nakoniec klepnite na Tlačiť.

Viac informácií o tlačení a o možnostiach tlačiarní nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 29.