iPhone - Používanie odkazov a detekcia dát

background image

Používanie odkazov a detekcia dát

iPhone automaticky detekuje webové odkazy, telefónne čísla, emailové adresy, dátumy a ďalšie
informácie, ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky, vytvorenie emailovej správy so
zadanou adresou, vytvorenie kontaktu, pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej
užitočnej akcie. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím.

Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu, prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie
ďalších akcií. Napríklad adresu môžete zobraziť na mape alebo ju pridať medzi kontakty.