iPhone - Zvonenia, prepínač Zvoniť/Ticho a vibrovanie

background image

Zvonenia, prepínač Zvoniť/Ticho a vibrovanie

iPhone obsahuje zvonenia, ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory, či ako melódiu
budíka a časovača. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. Pomocou
prepínača Zvoniť/Ticho môžete zapínať a vypínať zvonenie. V nastaveniach zvuku môžete
nastaviť možnosti vibrovania. Pôvodne je iPhone nastavený tak, aby vibroval pri prijatí hovoru
v oboch režimoch.
Nastavenie globálneho zvonenia: Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Zvonenie.
Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhonu. Viac v časti „Prepínač
Zvoniť/Ticho“ na strane 11.

Dôležité:

Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade, že máte nastavený tichý režim.

Nastavenie vibrovania na iPhone: Prejdite do Nastavenia > Zvuky. Oddelené ovládacie prvky
vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim.

Priradenie vlastného zvonenia
kontaktu

V aplikácii Kontakty vyberte kontakt, klepnite na Upraviť, klepnite na
Zvonenie a vyberte zvonenie.

Zakúpenie zvonenie v obchode
iTunes Store

Viac v časti „Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov“ na strane 123.

Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 173.