iPhone - Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)

background image

Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)

Nastavenie odkazovej služby

Služba „Visual Voicemail“ vám na vašom iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov
a vybrať si, ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové
pokyny alebo predchádzajúce odkazy.

Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach, prípadne sa
môže jednať o voliteľnú službu. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Ak nie je služba
„Visual Voicemail“ dostupná, vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na Odkazy
a nasledovaním hlasových pokynov operátora.

Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát, iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej
odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu.
Zmena uvítania: Klepnite na Odkazy, potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný. Klepnite na
Nahrať a povedzte váš pozdrav. Po skončení klepnite na Zastaviť.
Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. Ak chcete nahrať nové uvítanie, klepnite znovu na
Nahrať. Ak ste spokojní s pozdravom, klepnite na Uložiť.

Použitie predvoleného pozdravu
od operátora

Klepnite na Voicemail, potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný.

Nastavenie upozornenia na nový
odkaz

Prejdite do Nastavenia > Zvuky a zapnite možnosť Nový odkaz. Toto
upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu.
Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho v polohe vypnuté, iPhone vás nebude
upozorňovať na nový odkaz.

Zmena hesla do odkazovej
schránky

Prejdite do Nastavenia >Telefón > Heslo do odkazovača.

Kontrola odkazovej schránky

Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov.

63

Kapitola 5

Telefón

background image

Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy.

Vypočutie odkazu: Klepnite na Odkazy a potom klepnite na odkaz.
Ak ste si odkaz už vypočuli, klepnite naň pre jeho opätovné prehratie. Na pozastavenie
prehrávania a pokračovanie v prehrávaní použite a .

Odkaz bude po vypočutí uložený, až kým ho nevymaže váš operátor.

Kontrola odkazovej služby z iného
telefónu

Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený
prístup.

Vymazávanie odkazov

Vymazanie odkazu: Prejdite prstom po odkaze alebo naň klepnite a potom klepnite na
Vymazať.

Poznámka: V niektorých oblastiach môžu byť vymazané odkazy služby Visual voicemail natrvalo
odstránené vašim operátorom .

Vypočutie vymazaného odkazu

Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný
odkaz.

Obnovenie vymazaného odkazu

Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu), potom klepnite na
vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť.

Trvalé vymazanie odkazov

Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať
všetky.