iPhone - Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo

background image

Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo

Presmerovanie hovorov

iPhone môžete nastaviť tak, aby presmerovával prichádzajúce telefonické hovory na iné číslo.

Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať.
Zapnutie presmerovania hovorov (GSM): Prejdite do Nastavenia > Telefón > Presmerovanie
a zapnite Presmerovanie Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory
presmerovať.
Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA): Zadajte *72, za ktorým bude nasledovať telefónne
číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory. Potom klepnite na Zavolať.

Ak chcete vypnúť presmerovanie hovorov (CDMA), zadajte *73 a klepnite na Zavolať.

Ak používate GSM sieť a zapnete presmerovanie hovorov, zobrazí sa v stavovom riadku ikona
presmerovania hovorov ( ). Pri nastavovaní presmerovania hovorov na iPhone musíte byť
v dosahu mobilnej siete, inak vaše hovory nebudú presmerované.

Čakanie hovorov

Funkcia Čakanie hovorov vám umožňuje prijať prichádzajúci hovor počas telefonovania.
Môžete:

Ignorovať prichádzajúci hovor

Â

Podržať aktuálny hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor

Â

Ukončiť aktuálny hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor

Â

Ak máte vypnuté čakanie hovorov, sú prichádzajúce hovory počas telefonovania presmerované
priamo do odkazovej schránky. Viac v časti „Ďalšie hovory“ na strane 60.
Zapnutie čakania hovorov (GSM): Prejdite do Nastavenia >Telefón > Čakanie hovorov.

Ak používate CDMA, je čakanie hovorov zapnuté v predvolených nastaveniach, no môžete ho
pre jednotlivé hovory zakázať.
Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA): Zadajte *70 a potom vytočte číslo.

65

Kapitola 5

Telefón

background image

Zobraziť moje číslo

Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to
potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali alebo nevypli túto funkciu vo vašej telefónnej
službe).

Poznámka: Počas FaceTime hovoru bude vaše telefónne číslo zobrazené, aj ak je funkcia
Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá.
Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM): Prejdite do Nastavenia > Telefón > Zobraziť moje
číslo.

Ak používate CDMA, je funkcia Zobraziť moje číslo zapnutá v predvolených nastaveniach, no
môžete ju pre jednotlivé hovory zakázať.
Blokovanie funkcie Zobraziť moje číslo (CDMA): Zadajte *67 a potom vytočte číslo.