iPhone - Obľúbené

background image

Obľúbené

Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam.

64

Kapitola 5

Telefón

background image

Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt.
Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. Vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu (ak sa jedná
o FaceTime hovor). Na iPhone 4 alebo novšom modeli vyberte, či chcete informácie uložiť ako
hlasový hovor alebo ako FaceTime hovor.

Ak chcete zavolať niektorému z obľúbených kontaktov, klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt.
Ak sa vedľa mena zobrazí , uskutoční iPhone FaceTime hovor.

Pridanie kontaktu zo zoznamu
posledných hovorov medzi
obľúbené

Klepnite na Posledné, potom klepnite na

vedľa mena kontaktu

a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“.

Vymazanie kontaktu z obľúbených Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Potom klepnite na vedľa čísla alebo

kontaktu a nakoniec na Odstrániť.

Preusporiadanie zoznamu
obľúbených

Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Potom potiahnite vedľa kontaktu
na nové miesto v zozname.