iPhone - Nastavovanie možností telefónu

background image

Nastavovanie možností telefónu

V aplikácii Nastavenia prejdite do časti Telefón, kde môžete:

Vidieť telefónne číslo vášho iPhonu

Â

Zapnúť alebo vypnúť presmerovanie hovorov, čakanie hovorov a zobraziť moje číslo (GSM)

Â

Zapnúť alebo vypnúť TTY

Â

Zmeniť heslo do odkazovej schránky (GSM)

Â

Zapnúť alebo vypnúť medzinárodného asistenta — táto funkcia vám umožní vykonávať

Â

hovory do USA pomocou vašich kontaktov a obľúbených, bez potreby zadávania predvoľby
krajiny (GSM).

67

Kapitola 5

Telefón

background image

Zamknúť SIM kartu, takže pri zapnutí zariadenia iPhone bude potrebné zadať PIN (vyžadujú

Â

to niektorí operátori).

V nastaveniach prejdite do časti FaceTime, kde môžete:

Zapnúť alebo vypnúť funkciu FaceTime

Â

Použiť vaše Apple ID pre FaceTime

Â

Pridať emailovú adresu pre FaceTime

Â

Ak chcete nastaviť zvonenia, možnosti vibrovania a zvuk pre nový odkaz, prejdite do Nastavenia
> Zvuky. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 173.

68

Kapitola 5

Telefón