iPhone - Kontakty

background image

Kontakty

Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický
hovor, vytvoriť novú emailovú správu, nájsť polohu kontaktu a ďalšie. Viac v časti „Vyhľadávanie
kontaktov“ na strane 132.