iPhone - FaceTime

background image

Poznámka: Služba FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach.
Uskutočnenie FaceTime video hovoru: V aplikácii Kontakty vyberte meno, klepnite na
FaceTime a potom klepnite na telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktoré daná osoba používa
pre FaceTime.
Ak chcete zavolať niekomu, kto má iPhone 4 alebo novší model, môžete najprv uskutočniť
telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime.

Po nadviazaní telefonického hovoru sa na vašej obrazovke zobrazí obrázok volanej osoby.
V malom výreze môžete vidieť obraz, ktorý vidí druhá osoba. Ak chcete používať FaceTime
v orientácii na šírku, otočte iPhone naležato.

62

Kapitola 5

Telefón

background image

Ak je vaša Wi-Fi sieť nedostupná (napríklad ste mimo jej dosahu), zobrazí sa vám možnosť
vytočiť číslo a uskutočniť hlasový hovor.

Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené, aj ak je funkcia
zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá.

Vykonanie FaceTime hovoru
pomocou Siri alebo ovládania
hlasom

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, až kým nezaznie tón. Ak používate Siri
(iPhone 4S), môžete tiež jednoducho podržať iPhone pri uchu (obrazovka
musí byť zapnutá). Povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby, ktorej
chcete zavolať.

Blokovanie FaceTime hovorov

Prejdite do Nastavenia > FaceTime a vypnite FaceTime. FaceTime môžete
taktiež zakázať v obmedzeniach. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 178.

Použitie Apple ID alebo emailovej
adresy pre FaceTime

Prejdite do Nastavenia > FaceTime, potom klepnite na „Použite vaše
Apple ID pre FaceTime“ alebo na Pridať email. Viac v časti „FaceTime“ na
strane 62.