iPhone - Diktovanie

background image

Diktovanie

Ak je funkcia Siri zapnutá, môžete tiež diktovať text. Viac v časti „Diktovanie“ na strane 28.

Hoci emailové, textové a iné správy môžete vytvoriť priamym rozhovorom so Siri, môžete použiť
aj diktovanie. Diktovanie vám umožňuje správu upravovať namiesto toho, aby ste museli celý
text nahradiť. Diktovanie tiež počas písania poskytuje viac času na premýšľanie.

Siri chápe pauzy tak, že ste pre daný okamih skončili s rozprávaním a využije príležitosť na svoju
reakciu. Hoci tento systém umožňuje prirodzenú konverzáciu, Siri vás môže prerušiť skôr než
naozaj skončíte, pretože ste urobili pauzu na zamyslenie. Pri diktovaní môžete urobiť pauzu
kedykoľvek budete chcieť a keď budete pripravení, môžete pokračovať.

56

Kapitola 4

Siri

background image

Môžete tiež text začať písať s pomocou Siri a potom pokračovať diktovaním. Môžete napríklad
so Siri vytvoriť emailovú správu, potom klepnúť na rozpísanú správu a otvoriť ju v aplikácii
Mail. V aplikácii Mail môžete správu dokončiť alebo upravovať, prípadne robiť iné zmeny, ako
napríklad pridávanie a odoberanie príjemcov, úpravy predmetu správy alebo meniť účet, z
ktorého budete správu posielať.

57

Kapitola 4

Siri