iPhone - Čo je Siri?

background image

Čo je Siri?

Siri je inteligentná osobná asistentka, ktorá vám pomocou hovoreného slova pomáha vykonávať
vaše úlohy. Siri rozumie prirodzenej reči, takže sa nemusíte učiť špecifické príkazy alebo si
pamätať kľúčové slová. Na danú vec sa môžete spýtať rôznymi spôsobmi. Môžete napríklad
povedať „Set the alarm for 6:30 a.m.“ alebo „Wake me at 6:30 in the morning“. Tak alebo onak, Siri
to pochopí.

Siri vám umožňuje písať a odosielať správy, plánovať stretnutia, vykonávať telefonické hovory,
získať trasu cesty, nastavovať pripomienky, prehľadávať web a mnoho ďalších aktivít! A to všetko
jednoducho na základe prirodzenej reči. Siri rozumie tomu, čo hovoríte a vie, čo tým myslíte.
Siri odpovedá, aby ste vedeli, čo počula, a ak potrebuje bližšie vysvetlenie alebo viac informácií,
opýta sa. Je to veľmi podobné konverzácii s inou osobou.

Opýtajte sa napríklad „Any good burger joints around here?“ a Siri odpovie „I found a number of
burger restaurants near you“. Ak poviete „Hmm. How about tacos“, Siri si pamätá, že ste sa pýtali
na reštaurácie a začne hľadať mexické reštaurácie vo vašom okolí.

Okrem internej výpočtovej sily, ktorou disponuje iPhone, Siri pre pochopenie toho, čo vravíte,
využíva dátové centrá spoločnosti Apple a rýchlo poskytne odpoveď. Siri tiež používa informácie
z vašich kontaktov, hudobnej knižnice, kalendárov, pripomienok a podobne, aby zistila o čom
rozprávate.

Siri spolupracuje s väčšinou vstavaných aplikácií v iPhone 4S a je dostatočne inteligentná na to,
aby pochopila, ktorú aplikáciu treba použiť s danou požiadavkou. Siri tiež používa vyhľadávanie
a lokalizačné služby, pomocou ktorých pomáha splniť vašu požiadavku.

Je mnoho vecí, ktoré môžete Siri povedať! Tu je niekoľko ďalších príkladov pre začiatočníkov:

Call Joe

Â

Set the timer for 30 minutes

Â

How far to the nearest Apple store?

Â

Is it going to rain tomorrow?

Â

Poznámka: Siri je k dispozícii iba na iPhone 4S a vyžaduje prístup na internet cez mobilné
alebo Wi-Fi pripojenie. Služba Siri nemusí byť dostupná pre všetky jazyky alebo vo všetkých
oblastiach a jej funkcie sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť. Prenos dát v mobilnej sieti môže
byť spoplatnený.