iPhone - Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho

background image

Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho

iPhone môžete nastaviť tak, aby prehral zvuk pri každom prijatí novej správy, emailu, hovoru,
Tweetu, odkazu alebo pripomienky. Zvuky je možné prehrať aj pri odoslaní emailu, stlačení
znaku na dotykovej klávesnici alebo pri zamknutí zariadenia iPhone.

173

Kapitola 32

Nastavenia

background image

Ak je iPhone v tichom režime, neprehráva žiadne zvonenia, upozornenia ani zvukové efekty.
Budíky aplikácie Hodiny a iné zvuky však sú prehrávané.
Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Prepnite prepínač Zvoniť/Ticho na boku
zariadenia iPhone.

Poznámka: V niektorých oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón
prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.

Nastavenie vibrovania zariadenia
iPhone pri prichádzajúcom hovore

Prejdite do Nastavenia > Zvuky.

Úprava hlasitosti vyzváňania a
upozornení

Prejdite do Nastavenia > Zvuky a potiahnite posuvník. V prípade, že
je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“, použite tlačidlá na boku
zariadenia iPhone.

Zmena hlasitosti iných zvukov

Použite tlačidlá ovládania hlasitosti na boku zariadenia iPhone.

Nastavenie zvonenia

Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Zvonenie.

Nastavenie zvukov vyzváňania a
upozornení

Prejdite do Nastavenia > Zvuky a vyberte zvuky pre položky v zozname.