iPhone - Zdieľanie internetu

background image

Zdieľanie internetu

Zdieľanie internetu (iPhone 4 novšie modely) môžete použiť na zdieľanie internetového
pripojenia s iným počítačom alebo zariadením (iPod touch, iPad alebo iný iPhone), ktoré je
pripojené k vášmu iPhonu cez Wi-Fi. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové
pripojenie aj s počítačom, ktorý je pripojený k vášmu iPhonu cez Bluetooth alebo USB. Zdieľanie
internetu funguje len v prípade, že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej
dátovej siete.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. Služba môže byť
spoplatnená. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.
Zdieľanie internetového pripojenia: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť a kliknite na
Nastaviť zdieľanie internetu (ak sa táto možnosť zobrazí) pre nastavenie tejto služby u vášho
operátora.

Po zapnutí zdieľania internetu sa môžu nasledovnými spôsobmi pripájať ďalšie zariadenia:

Â

W-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí váš iPhone.

Â

USB: Pripojte váš počítač k iPhonu pomocou kábla Dock konektor - USB. V nastaveniach siete
vášho počítača vyberte iPhone a upravte nastavenia siete.

Â

Bluetooth: Na iPhone prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.
Informácie o spárovaní a prepojení iPhonu s vaším počítačom nájdete v dokumentácii
dodanej s počítačom.

Ak je zariadenie pripojené, zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhonu modrý pás. Zdieľanie
internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté, aj keď ho aktívne nepoužívate.

Poznámka: Ikona zdieľania internetu sa zobrazí v stavovom riadku iOS zariadení, ktoré
využívajú zdieľanie internetu.

Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone

Prejdite do Nastavenia > Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte
heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov.

Monitorovanie využívania
mobilnej dátovej siete

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Mobilné používanie.