iPhone - VPN

background image

VPN

Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos
súkromných informácií cez verejnú sieť. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy, ak chcete
pristupovať k vašim pracovným emailom. Toto nastavenie sa zobrazí, ak máte na vašom iPhone
nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). Nastavenie vám umožňuje zapnúť
alebo vypnúť VPN. Viac v časti „Sieť“ na strane 175.

172

Kapitola 32

Nastavenia