iPhone - Režim lietadlo

background image

Režim lietadlo

Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie kvôli zníženiu možných interferencií s
prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením.
Aktivácia režimu lietadlo: Prejdite do nastavení a zapnite Režim lietadlo.
Ak je režim lietadlo spustený, v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol .
iPhone nevysiela žiadny telefonický, rádiový, Wi-Fi ani Bluetooth signál a príjem GPS je vypnutý.
Nebude možné používať aplikácie ani funkcie, ktoré závisia na týchto signáloch (napríklad
pripájať sa na internet, vykonávať a prijímať telefonické hovory, odosielať a prijímať textové
správy, získavať správy visual voicemail a ďalšie).
Ak to povoľuje operátor lietadla a príslušné zákony a nariadenia, môžete naďalej počúvať
hudbu, prehrávať videá, prezerať si emailové správy, kalendár a ďalšie dáta, ktoré už boli prijaté
na vašom zariadení a všetky aplikácie, ktoré nevyžadujú pripojenie na internet.
Ak je dostupná Wi-Fi sieť, je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a
nariadeniami, môžete prejsť do Nastavenia > Wi-Fi a zapnúť Wi-Fi. Môžete zapnúť Bluetooth v
Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth.

Wi-Fi