iPhone - Pozadie

background image

Pozadie

Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú
obrazovku alebo pre plochu. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 24.