iPhone - Operátor

background image

Operátor

Táto položka sa zobrazí v GSM sieťach v prípade, že ste mimo dosahu siete vášho mobilného
operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete, ktoré je možné použiť na telefonovanie,
službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. Telefonovať môžete
len u tých operátorov, ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. Služba
môže byť spoplatnená. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom
vášho operátora.
Výber operátora: Prejdite do Nastavenia > Operátor a vyberte sieť, ktorú chcete používať.

Akonáhle vyberiete sieť, bude iPhone používať už len túto sieť. Ak vybraná sieť nie je dostupná,
zobrazí sa na obrazovke zariadenia iPhone nápis „Žiadna sieť“.