iPhone - Nastavenia aplikácií

background image

Nastavenia aplikácií

Informácie o nastaveniach jednotlivých aplikácií nájdete v ďalších kapitolách. Napríklad
informácie o nastaveniach Safari nájdete v časti kapitola 7, „Safari,“ na strane 76.

181

Kapitola 32

Nastavenia