iPhone - Lokalizačné služby

background image

Lokalizačné služby

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Pripomienky, Mapy, Fotoaparát a aplikáciám
tretích strán, založeným na určovaní polohy, získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Dáta
získavané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte, ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu.
Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete,
miestnych Wi-Fi sietí (v prípade, že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých
oblastiach). Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate, vypnite ju. Predĺžite tak výdrž
batérie.

Ak aplikácia používa lokalizačné služby, v stavovom riadku sa zobrazí .

Každá aplikácia a systémová služba, ktorá používa lokalizačné služby, sa zobrazí na obrazovke
nastavení lokalizačných služieb a bude ukazovať, či sú lokalizačné služby pre danú aplikáciu
zapnuté alebo vypnuté. Ak lokalizačné služby nechcete používať, môžete ich pre niektoré
alebo pre všetky aplikácie vypnúť. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete, budete vyzvaný k jej
opätovnému zapnutiu v prípade, že sa ju nejaká aplikácia alebo služba pokúsi použiť.

Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán, ktoré používajú lokalizačné služby, mali by ste si
prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Zistíte tak, akým spôsobom
tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe.
Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb: Prejdite do Nastavenia > Lokalizačné služby.