iPhone - Jas

background image

Jas

Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. Pre predĺženie času, počas ktorého nebude nutné
iPhone nabíjať, stlmte jas obrazovky, prípadne použite funkciu Automatický jas.
Nastavenie jasu obrazovky Prejdite do Nastavenia > Jas a potiahnite posuvník.

Automatické nastavovanie jasu na
zariadení iPhone

Prejdite do Nastavenia > Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. Ak
je funkcia Automatický jas zapnutá, iPhone sám nastavuje jas obrazovky
podľa aktuálneho osvetlenia, hodnotu ktorého získava pomocou
vstavaného svetelného senzora.