iPhone - Kapitola 32:  Nastavenia

background image

Nastavenia

32

Nastavenia vám umožňujú konfigurovať iPhone, nastavovať možnosti aplikácií, pridávať účty a
zadávať ďalšie nastavenia.