iPhone - Vlastné vibrovania

background image

Vlastné vibrovania

Telefonickým alebo FaceTime hovorom od dôležitých kontaktov môžete priradiť špecifické
vibrovanie. Vyberte si niektoré z existujúcich vibrovaní, prípadne si vytvorte vaše vlastné.
Zapnutie vlastných vibrovaní: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Vlastné
vibrovania.

Výber vibrovania pre kontakt

V Kontaktoch vyberte kontakt a potom klepnite na „vibrovanie“. Ak v
informáciách o kontakte nie je zobrazené vibrovanie, klepnite najprv na
Upraviť a pridajte ho.

Vytvorenie nového vibrovania

Počas upravovania kontaktu klepnite na „vibrovanie“ a potom klepnite
na Vytvoriť nové vibrovanie. Prípadne prejdite do Nastavenia > Zvuky >
Vibrovanie > Vytvoriť nové vibrovanie.

Nastavenie vlastného vibrovania
ako predvoleného

Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Vibrovanie a vyberte vibrovanie.

166

Kapitola 31

Prístupnosť