iPhone - Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)

background image

Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)

Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“
vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu
prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy, ktorá vám nie je zrozumiteľná. Viac v časti
„Kontrola odkazovej schránky“ na strane 63.