iPhone - Veľká klávesnica telefónu

background image

Veľká klávesnica telefónu

Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek.
Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica na iPhone. Viac v časti „Telefonické
hovory“ na strane 58.

168

Kapitola 31

Prístupnosť