iPhone - Upozorňovanie bleskom

background image

Upozorňovanie bleskom

Ak nepočujete zvuky oznamujúce prichádzajúce hovory a ďalšie upozornenia, môžete nastaviť
iPhone tak, aby vás na ne upozorňoval pomocou LED blesku (nachádza sa vedľa fotoaparátu v
zadnej časti iPhonu). Upozorňovanie bleskom funguje iba ak je iPhone zamknutý alebo v režime
spánku. Táto funkcia je dostupná len na iPhone 4 a novších modeloch.
Zapnutie funkcie upozorňovanie bleskom: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť
> Upozorňovať bleskom.

AssistiveTouch