iPhone - Trojité stlačenie tlačidla Domov

background image

Trojité stlačenie tlačidla Domov

Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob, akým môžete zapnúť
alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Trojité stlačenie tlačidla Domov môžete nastaviť na:

Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver

Â

Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej

Â

Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie

Â

Vypínanie a zapínanie funkcie AssistiveTouch

Â

Trojité stlačenie tlačidla Domov môžete tiež nastaviť na zobrazenie možnosti zapnutia alebo
vypnutia funkcií VoiceOver, Biela na čiernej alebo Zväčšovanie. Trojité stlačenie tlačidla Domov
je v predvolených nastaveniach vypnuté.
Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť > Trojité stlačenie Domov.

Zväčšovanie

Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na
obrazovke. Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať
časti webových stránok.

Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti, ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku
ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie.