iPhone - Skryté titulky

background image

Skryté titulky

Zapnutie skrytých titulkov vo videách: Prejdite do Nastavenia > Video > Skryté titulky.
Nie všetky videá obsahujú skryté titulky.

169

Kapitola 31

Prístupnosť