iPhone - Siri

background image

Siri

Pomocou Siri môžete vykonávať úlohy tak, že jednoducho poviete, čo chcete spraviť.
VoiceOver zároveň môže čítať odpovede Siri určené pre vás. Viac informácií nájdete v časti
kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.