iPhone - Rozprávať výber

background image

Aj ak je vypnutá funkcia VoiceOver môžete nastaviť iPhone tak, aby nahlas čítal akýkoľvek
označený text.
Zapnutie funkcie Rozprávať výber a úprava rýchlosti rozprávania: Prejdite do Nastavenia >
Všeobecné > Prístupnosť > Rozprávať výber.

Prečítanie textu

Označte text a klepnite na Rozprávať.