iPhone - Priraditeľné zvonenia

background image

Priraditeľné zvonenia

Jednotlivým kontaktom z vášho zoznamu kontaktov môžete priradiť špecifické zvonenia, takže
ich bude možné identifikovať podľa zvuku. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom
iPhone.. Viac v časti „Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov“ na strane 123.