iPhone - Presmerovanie zvuku prichádzajúcich hovorov

background image

Presmerovanie zvuku prichádzajúcich hovorov

Zvuk prichádzajúcich hovorov môžete automaticky presmerovať zo slúchadla iPhonu do
náhlavnej sady alebo reproduktora.
Presmerovanie zvuku hovorov: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
Prichádzajúce hovory a vyberte výstup pre prichádzajúce hovory.