iPhone - Podpora ďalekopisu – TTY

background image

Podpora ďalekopisu - TTY

Na pripojenie iPhonu k TTY prístroju môžete použiť adaptér iPhone TTY (dostupný osobitne
v mnohých oblastiach). Navštívte www.apple.com/sk/store (služba nemusí byť dostupná vo
všetkých oblastiach), alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple.
Pripojenie iPhonu k ďalekopisnému stroju: Prejdite do Nastavenia > Telefón a zapnite možnosť
TTY. Potom pripojte váš iPhone k TTY prístroju pomocou adaptéra iPhone TTY.

Ak je na iPhone povolené TTY, v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona
TTY . Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú
dokumentáciu.