iPhone - Ovládanie hlasom

background image

Ovládanie hlasom

Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby
pomocou hlasových príkazov. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 59 a „Používanie Siri
alebo ovládania hlasom s aplikáciou Hudba“ na strane 83.