iPhone - Mono zvuk

background image

Mono zvuk kombinuje ľavý a pravý stereo kanál do mono signálu, ktorý je potom prehrávaný v
oboch kanáloch. Vyváženie mono signálu môžete pre dosiahnutie vyššej hlasitosti vpravo alebo
vľavo upraviť.
Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
Mono zvuk.