iPhone - Minimálna veľkosť písma emailových správ

background image

Minimálna veľkosť písma emailových správ

Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov, nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na
Veľké, Extra veľké alebo Obrovské.
Nastavenie minimálnej veľkosti písma emailových správ: Prejdite do Nastavenia > Mail,
kontakty, kalendáre > Veľkosť písma.

Veľkosť písma nastavená pomocou funkcie Veľký text anuluje toto nastavenie.