iPhone - Kompatibilita s načúvacími prístrojmi

background image

Kompatibilita s načúvacími prístrojmi

Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility
- HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie
vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI)
C63.19-2007, ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Štandard ANSI
pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“
(obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načúvacími
prístrojmi, ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie
s načúvacími prístrojmi, ktoré pracujú v režime telecoil). Hodnotenie prebieha na stupnici
od jedna do štyri, kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. Podľa pravidiel FCC sa telefón
považuje za kompatibilný, ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3
alebo T4 pri indukčnom spojení.

Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na
adrese www.apple.com/support/hac.

Tieto hodnotenia však nezaručujú, že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s
konkrétnym načúvacím zariadením. Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi,
ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia. Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a
načúvacieho prístroja, otestujte ich spolu pred zakúpením.

Režim načúvací prístroj
iPhone 4 GSM obsahuje režim Načúvací prístroj, ktorý môže po aktivácii znížiť rušenie niektorých
typov načúvacích prístrojov. Režim načúvací prístroj obmedzuje výkon mobilného vysielača v
pásme GSM 1900, čo môže mať za následok zníženú silu mobilného 2G signálu.
Aktivácia režimu načúvací prístroj (len na iPhone 4): Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť.